Lună: decembrie 2020

Philosophy of human involvement

Philosophy of human involvement DENISE GOKOVI Global Goodwill Ambassador for Art &Culture Founder & CEO at Hoinser Magazine – International Speaker -Musician- Adviser -Writer & Philosopher   Global Goodwill Ambassador – Humanitarianism, Politics, Arts & Entertainment GLOBAL REGIONS : Europe, Asia, USA , UAE BUSINESS SECTOR : Humanitarianism, Politics, Arts & Entertainment EXPERTISE : International Politics, Arts & …

Philosophy of human involvement Read More »

Elemente pentru o teorie a dublei piramide răsturnate.O posibilă paradigmă (II)

Elemente pentru o teorie a dublei piramide răsturnate.O posibilă paradigmă (II) Să începem procesul imaginar de transalație pe verticală. Dialectica mișcării va impune o intersectare a unor concepte specifice proceselor sociale  ce însoțesc globalizarea, aflate pe diverse trepte ale acesteia cu nevoile sociale individuale ierarhizate în conformitate cu piramida lui A. Maslow. Impactul va fi …

Elemente pentru o teorie a dublei piramide răsturnate.O posibilă paradigmă (II) Read More »

Elements for a theory of the double overturned pyramid. A possible paradigm (II)

Elements for a theory of the double overturned pyramid. A possible paradigm (II) Let us start the imaginary process of vertical translation. The dialectic of movement will impose an intersection of concepts that are specific to the social processes that accompany globalization with its various stages, the individual social needs being ranked according to the …

Elements for a theory of the double overturned pyramid. A possible paradigm (II) Read More »

The Dangers of Permanent Gold Backwardation (II)

The Dangers of Permanent Gold Backwardation (II) The commodity markets trading agricultural goods show a regular cyclical pattern for the basis (defined above as the difference between the nearby futures price and the spot price). From backwardation (negative basis) just before harvest the market goes to contango (positive basis) just after harvest. This reflects the …

The Dangers of Permanent Gold Backwardation (II) Read More »

Elemente pentru o teorie a dublei piramide răsturnate.

Elemente pentru o teorie a dublei piramide răsturnate. O posibilă paradigmă (I)   „Cred că simbolismul conceptual al revoluției sociale la scara dezvoltării umane și-a încheiat în mare măsură mandatul, ca modalitate de schimbare radicală și de creștere a permisivității unui nou model de evoluție socială în spectrul economic, social și politic, în sensul dorit. …

Elemente pentru o teorie a dublei piramide răsturnate. Read More »

Elements for a theory of the double overturned pyramid. A possible paradigm (I)

Elements for a theory of the double overturned pyramid. A possible paradigm (I) “I believe that the conceptual symbolism of the social revolution on the scale of human development has largely ended its mandate, as a way of radical change and increasing the permissiveness of a new model of social evolution in the economic, social …

Elements for a theory of the double overturned pyramid. A possible paradigm (I) Read More »