Reîntoarcerea Zeilor ...

Din surse deschise concordante apar informații că în următorii ani Pământul va suferi o serie de dezastre naturale, dar și de altă natură care vor pune în pericol societatea umană actuală. Nu există referințe relevante despre tipul sau forma acestor catastrofe. Mai multe voci publice autorizate, la nivel zonal sau global, au invocat un proces accelerat de încălzire globală, cu consecințe dezastruoase asupra calotelor de gheață. Topirea lor într-o perioadă scurtă de timp va provoca o creștere accentuată a nivelului apei oceanului, cu implicații majore pentru multe zone terestre. Potopul lui Noe, al doilea ”val”, desigur… Nu pot nega o corelație relativă între procesul de încălzire globală, topirea aisbergurilor și inundațiile majore posibile care vor urma. Deși explicația pare  oarecum halucinantă, este prea simplistă. Deci, această societatea umană ( veche de aproape șase mii de ani) și oamenii sunt de vină! Se evocă, uneori, cutremure catastrofale, erupții majore de vulcani, ciocnirea Pământului cu diverse corpuri cosmice, etc. Aceste evenimente naturale, cu posibile consecințe dezastruoase, au o expunere media relativ marginală. Unele explicații ar trebui căutate în spațiul extraterestru. Nu știu dacă le vom găsi cu mijloacele pe care le avem la dispoziție sau dacă vom fi lăsați.

Ce fac zeii noștri buni, cei mai vechi sau cei mai noi, aceiași?

O liniște totală și un întuneric impenetrabil acoperă răspunsul potențial.

Nu, nu este vorba de materia neagră, partea cea mai consistentă a spațiului intergalactic. Mă gândesc la bosonul Higgs, alintat de unii drept ”particula lui Dumnezeu”… Brusc, apare la orizont , Anunnaki!

Geometrie sacră

Textul reprezintă punctul de vedere al autorului.

Velemir Radovan

Velemir Radovan

Sociologist, University of Bucharest, Faculty of Philosophy, Sociology specialization. Phd. Sociology, University of Bucharest, PhD, Social and Political Sciences. Postgraduate in public administration / civil servants driving /, Organizational Management, National Institute of Administration, Bucharest. DIPLOME POSTUNIVERSITAIRE DE SPECIALISATION EN'' POULATION ET DEVELOPPEMENT'', CENTRE DEMOGRAPHIQUE O.N.U.-ROUMANIE. Certificate diploma, Three-step training program for social child protection specialists, USAID, WORLD LEARNING CHILDNET PROGRAM, UNICEF, CRIPS. Certificate of Developer, DFID, MMSS,BIRKS SINCLAIR&ASSOCIATESLTD.. Other certifications: Project manager. Trainer. Mediator. Expert in social work. . Measuring poverty and social exclusion. Fundamentals of Public Administration. Social Management. Social services development.
Global Goodwill Ambassador. Humanitarian. Sociologist, Head of Department, Executive Director, General Manager, Labour and Social Security Service, Olt County, ROMANIA. Associate Professor, University of Pitești, Romania.. RESEARCHER, IRSOP-MARKET RESEARCHCONSULTING Ltd., Bucharest. Expert, Birks Sinclair & Associates Ltd, Ministry of Labour, DFID. Member, Executive Secretary, COMMISSION FOR PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN. Executive Secretary, Demography County Commission, OLT. Publications: BOOKS, RESEARCH, STUDIES, ESSEYS.

Post Views: 201