Iubirea de țară

Am aceste rânduri, ca răspuns dat unui frate. El spune că Dumnezeu dă daruri, numai individului, nu și poporului, și că sentimentul național e periculos, și te îndepărtează de Dumnezeu. 

Părintele Dumitru Stăniloae, marele teolog, spune că venim pe lume ca Purtători ai Darurilor Neamului Nostru. Și mai spune că în Fața lui Dumnezeu vom răspunde nu numai de propria ființă, ci și de Ființa Neamului, lăsată și ea de la Dumnezeu !

Mă tem frate, că nu înțelegi Trăirea Creștinească a Iubirii de Țară ! Dacă-ți amintești cum definește Iubirea, Apostolul Pavel, ai înțelege.

Iubirea adevărată, nu are niciun fel de conotații înjositoare, sau jignitoare, la adresa nimănui. Nu iubești în ciuda cuiva, ci numai dacă poți să te ridici la Nivelul Iubirii !

Sfântul Apostol Iacob, în Scrisoarea Sobornicească, cap. 2, spune că și Credința fără fapte, este moartă ! Deci, a spune că ești creștin, presupune a face faptele unui creștin. Iubirea e un fapt concret, un fruct al manifestării noastre. Se cuvine a trece de litera Scripturii. Se cuvine a înțelege și a trăi spiritul ei !

E vremea să ne străduim a nu mai trăi după Vechiul Testament . În Scrisoarea către Romani, cap. 7, Sfântul Apostol Pavel, spune despre creștin, că e liber de stăpânirea Legii Vechi. În Scrisoarea către Evrei, cap.3, apare ierarhizarea clară dintre Legea primită de Moise și Legea venită prin Mântuitorul Iisus Hristos, dacă ar mai fi nevoie…

 

Putem să citim Vechiul Testament, sunt multe lucruri minunate de învățat, dar să Trăim numai conform Noului Testament.

Mântuitorul Iisus Hristos a spus Clar și Răspicat : ” Poruncă noua vă dau: Să vă iubiți unii pe alții ! Așa cum v-am iubit Eu pe voi, așa să vă iubiți unii pe alții. ” ( Ioan 13;34 )

E limpede că Legea Iubirii, asta e Legea cea Nouă ! Ne trăind după Porunca Lui Dumnezeusuntem în afara Legii !

Funcție de nivelul de evoluție spirituală, fiecare dintre noi, Cuprindem cu Iubirea Noastră, atât cât putem.

Unii nu pot să se iubească nici pe ei înșiși, unii numai pe ei înșiși, alții reușesc să iubească și pe câțiva dintre membrii familiei, unii toată familia, alții și prietenii, cei puțin mai evoluați își Iubesc și Țara, alții mai apropiați de Dumnezeu, Iubesc Întreaga Planetă, unii, și mai puțini, se străduiesc a cuprinde în Iubirea lor, Întreaga Creație a Tatălui Ceresc.

Să ne imaginăm un pom, în creșterea sa. Pe măsură ce crește, se înalță, dar adaugă în fiecare an, un nou inel în corpul său, în cuprinderea sa. Așa și noi, oamenii, pe măsură ce ne Înălțăm Spiritual, prin strădanie, cuprindem în sufletul nostru, în Iubirea Noastră, în Ființa noastră, tot mai mult și tot mai multe.

Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, de veți avea iubire unii pentru alții.” ( Ioan 13; 35 )

Cu timpul, Apropiindu-se mai mult de Dumnezeu, mergând Pe Calea Mântuitorului, trăind așa cum ne-a învățat El, așa cum A Trăit El, într-un Firesc de Manifestare Existențial, cei ce-și doresc asta, vor ști că Sunt pe Cale, și e nevoie să persevereze. Devenim parte a Vieții, de fapt, asumându-ne-o, și ajutând la Coborârea și manifestarea Împărăției, pe Pământ !

Când Iubești cu Adevărat, nu urăști pe nimeni și nimic ! Restul, sunt vorbe…

Textul reprezintă punctul de vedere al autorului.

Ioan Savu

Ioan Savu

Creștin, pământean, european, român, bănățan, din Timișoara

Post Views: 960