Anunt oferta castigatoare materiale publicitare

Nr. 361/21.07.2011

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE  PENTRU

SERVICII TIPOGRAFICE

            Asociația "Zamolxe", în urma evaluării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție de servicii tipografice pentru implementarea proiectului "CRC – CALIFICARE: REUȘITĂ ȘI CARIERĂ", anunță că oferta depusă de SC INVENTIVE DESIGN SRL Craiova îndeplinește caracteristicile prevăzute în anunțul de atribuire si are prețul cel mai mic, declarând-o câștigătoare.

          Decizia achizitorului poate fi atacată, depunând o contestaţie la sediul Asociației Zamolxe din mun. Slatina, str. Oituz nr. 45k, jud. Olt.

Contestațiile se pot depune până la data de 25 iulie 2011, ora 15.00.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                             MANAGER DE PROIECT,

DR. RADOVAN VELEMIR                                          GRIGORIE DANIELA


 


 


Întocmit,


Cons. jur. Oprescu Florența

 

DOWNLOAD