Anunt oferta castigatoare mobilier birou

Nr. 337/19.07.2011

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE  PENTRU

MOBILIER DE BIROU

            Asociația "Zamolxe", în urma evaluării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție de mobilier de birou pentru implementarea proiectului "CRC – CALIFICARE: REUȘITĂ ȘI CARIERĂ", anunță că oferta depusă de SC FLORES SRL SLATINA îndeplinește caracteristicile prevăzute în anunțul de atribuire, fiind singura ofertă depusă, declarând-o câștigătoare.

          Decizia achizitorului poate fi atacată, depunând o contestaţie la sediul Asociației Zamolxe din mun. Slatina, str. Oituz nr. 45k, jud. Olt.

Contestațiile se pot depune până la data de 21 iulie 2011, ora 15.00.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                             MANAGER DE PROIECT,

DR. RADOVAN VELEMIR                                          GRIGORIE DANIELA


 


 


Întocmit,


Cons. jur. Oprescu Florența


DESCARCA