Anunt oferta castigatoare expert contabil

Nr. 331/19.07.2011

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE  PENTRU

ACHIZIȚIE DE SERVICII DE CONTABILITATE – EXPERTIZĂ CONTABILĂ

            Asociația "Zamolxe", în urma evaluării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție de servicii de contabilitate – expertiză contabilă pentru implementarea proiectului "CRC – CALIFICARE: REUȘITĂ ȘI CARIERĂ", anunță că oferta depusă de CABINET EXPERT CONTABIL MITRACHE MARIA îndeplinește caracteristicile prevăzute în anunțul de participare si are prețul cel mai mic, declarând-o câștigătoare.


          Ofertele  depuse de SC EXPERT CONTIF SRL și SC ECONOMIST DC SRL nu îndeplinesc caracteristicile tehnice, în sensul că:


           -nu sunt depuse oferta tehnică și graficul de execuție;

-nu sunt anexate documentele doveditoare (carnet de membru al CECCAR, certificat fiscal și declarație pe propria răspundere că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani).

Decizia achizitorului poate fi atacată, depunând o contestaţie la sediul Asociației Zamolxe din mun. Slatina, str. Oituz nr. 45k, jud. Olt.

Contestațiile se pot depune până la data de 21 iulie 2011, ora 15.00.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                             MANAGER DE PROIECT,

DR. RADOVAN VELEMIR                                          GRIGORIE DANIELA


 


 


Întocmit,


Cons. jur. Oprescu Florența

DESCARCA