Documentatie achizitie web design

Nr 229/12.07.2011
DOCUMENTAȚIE DE ACHIZIȚIE


Pentru:


 Achiziţia de servicii de proiectare de site-uri web, cod CPV 72413000-8


 achiziţia de servicii de dezvoltare de software pentru editare de site-uri web, cod CPV 72212224-5


Titlul proiectului POSDRU: “CRC – CALIFICARE: REUȘITĂ ȘI CARIERĂ”
Nr. Contractului de finanțare: POSDRU/108/2.3/G/79810
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Beneficiar


DIRECTOR EXECUTIV,                          MANAGER PROIECT,

DR. RADOVAN VELEMIR                        GRIGORIE DANIELA

DESCARCA DOCUMENTATIA