Anunt achizitie aparatura birou


Nr.265/14.07.2011

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Asociația Zamolxe vă invită să participați la procedura de achiziție de echipamente după cum urmează:


·        Copiator alb/negru, COD CPV – 30121100-4;


·         Laptop – 2 buc., COD CPV 30213100 – 6;


·         Aparat de laminat, aparat de îndosariat şi distrugător documente, COD CPV 30190000-7


 în cadrul  proiectului «CRESPO – CALIFICARE, RECALIFICARE, EDUCAȚIE, STUDII PENTRU OAMENI», cu numarul POSDRU/108/2.3/G/79810, proiect finantat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Investește în oameni!

 

1. Obiectul contractului: Achiziție de echipamente


Nr.234/14.07.2011

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Asociația Zamolxe vă invită să participați la procedura de achiziție de echipamente după cum urmează:


·        Laptop – 2 buc., COD CPV 30213100 – 6 (sisteme de operare, pachete software pentru sisteme de operare pentru microcomputere);


·         Distrugător documente, COD CPV 30190000-7


 în cadrul  proiectului «CRC – CALIFICARE: REUȘITĂ ȘI CARIERĂ», cu numarul POSDRU/108/2.3/G/79810, proiect finantat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Investește în oameni!

 

1. Obiectul contractului: Achiziție de echipamente

 

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: CERCETARE A PIEȚEI – STUDIU AL PIEȚEI

 

3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție care urmează să fie atribuit: Fondul Social European  prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

 

4. Limba de redactare a ofertei: română

 

5. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: prețul cel mai scăzut.

 

6. Adresa la care se depune oferta: Asociația Zamolxe, mun. Slatina, str Oituz, nr. 45k sau prin email: asociatia.zamolxe@gmail.com .

 

7. Data limită pentru depunerea ofertei: 20 iulie 2011, ora 15.00.

 

8. Data ședinței de evaluare a ofertelor: 21 iulie 2011;

Documentația de achiziție poate fi procurată de pe site-ul : www.asociatia-zamolxe.ro, de la sediul ASOCIAȚIEI ZAMOLXE, mun. Slatina, str. Oituz, nr. 45k, jud. Olt sau prin email: asociatia.zamolxe@gmail.com..

Informații suplimentare se pot obține telefonic la numărul: 0374014427  sau prin email la adresa: asociatia.zamolxe@gmail.com.


DIRECTOR EXECUTIV,                                                                      MANAGER DE PROIECT,


DR. RADOVAN VELEMIR                                                                         GRIGORIE DANIELA


 


Consilier juridic,


Oprescu Florența

DESCARCA