Anunt achizitie web design

Nr 228/12.07.2011
INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Asociația Zamolxe vă invită să participați la procedura de achiziție de SERVICII DE PROIECTARE DE SITE-URI WEB ȘI SERVICII DE DEZVOLTARE DE SOFTWARE PENTRU EDITARE DE SITE-URI WEB în cadrul proiectului «CRC CALIFICARE: REUȘITĂ ȘI CARIERĂ», cu numarul POSDRU/108/2.3/G/79810, proiect finantat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Investește în oameni!

1. Obiectul contractului:
 Achiziţia de servicii de proiectare de site-uri web, cod CPV 72413000-8
 achiziţia de servicii de dezvoltare de software pentru editare de site-uri web, cod CPV 72212224-5

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: CERCETARE A PIEȚEI – STUDIU AL PIEȚEI

3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție care urmează să fie atribuit: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 2: ″Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii″, Domeniul major de intervenție 2.3:″Acces și participare la formare profesională continuă″.

4. Limba de redactare a ofertei: română

5. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: prețul cel mai scăzut.

6. Adresa la care se depune oferta: Asociația Zamolxe, mun. Slatina, str Oituz, nr. 45k sau prin email: asociatia.zamolxe@gmail.com .

7. Data limită pentru depunerea ofertei: 18 iulie 2011, ora 15.00.

8. Data ședinței de evaluare a ofertelor: 19 iulie 2011.

Documentația de achiziție poate fi procurată de la sediul ASOCIAȚIEI ZAMOLXE, mun. Slatina, str. Oituz nr. 45k, jud. Olt .
Informații suplimentare se pot obține telefonic la numărul: 0374014427 sau prin email la adresa: asociatia.zamolxe@gmail.com.

DIRECTOR EXECUTIV,                                        MANAGER DE PROIECT,

DR. RADOVAN VELEMIR                                           DAIELA GRIGORIE

DESCARCA