Anunt achizitie mobilier dee birou

Nr.234/12.07.2011
INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Asociația Zamolxe vă invită să participați la procedura de achiziție de produse: BIROURI – 6 BUC și ETAJERE DE BIROU – 4 BUC. în cadrul proiectului «CRC – CALIFICARE: REUȘITĂ ȘI CARIERĂ », cu numarul POSDRU/108/2.3/G/79810, proiect finantat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Investește în oameni!

1. Obiectul contractului: Achiziție birouri - cod CPV 39121100-7 și etajere de birou, cod CPV 39131000-9

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: CERCETARE A PIEȚEI – STUDIU AL PIEȚEI

3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție care urmează să fie atribuit: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

4. Limba de redactare a ofertei: română

5. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: prețul cel mai scăzut.

6. Adresa la care se depune oferta: Asociația Zamolxe, mun. Slatina, str Oituz, nr. 45k sau prin email: asociatia.zamolxe@gmail.com .

7. Data limită pentru depunerea ofertei: 18 iulie 2011, ora 15.00.

8. Data ședinței de evaluare a ofertelor: 19 iulie 2011;

Documentația de achiziție poate fi procurată de la sediul ASOCIAȚIEI ZAMOLXE, mun. Slatina, str. Oituz, nr. 45k, jud. Olt sau prin email: asociatia.zamolxe@gmail.com..

Informații suplimentare se pot obține telefonic la numărul: 0374014427 sau prin email la adresa: asociatia.zamolxe@gmail.com.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                       MANAGER DE PROIECT,
DR. RADOVAN VELEMIR                                                      GRIGORIE DANIELA

DESCARCA