Anunt achizitie consumabile

Nr.232/12.07.2011 INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Asociația Zamolxe vă invită să participați la procedura de achiziție de produse: CONSUMABILE DE BIROU în cadrul proiectului «CRC – CALIFICARE: REUȘITĂ ȘI CARIERĂ», cu numarul POSDRU/108/2.3/G/79810, proiect finantat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Investește în oameni!


1. Obiectul contractului: Achiziție
o Toner imprimanta Brother laser printer HL 1430 - 4 buc. negru, cod CPV 30125110-5
o Toner copiator Canon PC 860 – 4 buc. Cod CPV 30125120-8
o Cartuș imprimantă Lexmark Z25, 4 buc. Negru și 4 buc. color, cod CPV 30125110-5
o Cartuș imprimantă HP Photosmart 7260, 4 buc. Negru și 4 buc. color, cod CPV 30125110-5
o Hârtie xerografică – format A4 – 100 topuri, cod CPV 30197644-2
o Hârtie xerografică – format A3 – 2 topuri, cod CPV 30197644-2
o Bibliorafturi albastre – 50 buc., cod CPV 30197210-1
o Dosare din plastic albastre – 22852000-7
o Plicuri mari simple – 100 buc., cod CPV 30199230-1
o Separatoare pentru bibliorafturi – 100 buc, cod CPV 30199600-6
o Compact discuri – 50 buc., cod CPV 30234300-1
o DVD-uri – 50 buc., cod CPV 30234400-2

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: CERCETARE A PIEȚEI – STUDIU AL PIEȚEI

3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție care urmează să fie atribuit: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

4. Limba de redactare a ofertei: română

5. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: prețul cel mai scăzut.

6. Adresa la care se depune oferta: Asociația Zamolxe, mun. Slatina, str Oituz, nr. 45k sau prin email: asociatia.zamolxe@gmail.com .

7. Data limită pentru depunerea ofertei: 18 iulie 2011, ora 15.00.

8. Data ședinței de evaluare a ofertelor: 19 iulie 2011;

Documentația de achiziție poate fi procurată de la sediul ASOCIAȚIEI ZAMOLXE, mun. Slatina, str. Oituz, nr. 45k, jud. Olt sau prin email: asociatia.zamolxe@gmail.com..
Informații suplimentare se pot obține telefonic la numărul: 0374014427 sau prin email la adresa: asociatia.zamolxe@gmail.com.


DIRECTOR EXECUTIV,                                                    MANAGER DE PROIECT,
DR. RADOVAN VELEMIR                                                  GRIGORIE DANIELA

DESCARCA