Anunt oferta castigatoare aparatura birou

Nr. 365/21.07.2011

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE  PENTRU

ECHIPAMENTE

          Asociația "Zamolxe", în urma evaluării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție de echipamente pentru implementarea proiectului "CRESPO – CALIFICARE, RECALIFICARE, EDUCAȚIE, STUDII PENTRU OAMENI", anunță că oferta depusă de PFA TOMA ELENA îndeplinește caracteristicile prevăzute în anunțul de atribuire și are prețul cel mai mic , declarând-o câștigătoare.

          Decizia achizitorului poate fi atacată, depunând o contestaţie la sediul Asociației Zamolxe din mun. Slatina, str. Oituz nr. 45k, jud. Olt.

Contestațiile se pot depune până la data de 25 iulie 2011, ora 15.00.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                             MANAGER DE PROIECT,

DR. RADOVAN VELEMIR                                          GRIGORIE DANIELA

 

 


 


Întocmit,


Cons. jur. Oprescu Florența

 

 

DOWNLOAD