Anunt oferta castigatoare web design

Nr. 333/19.07.2011


ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE  PENTRU

ACHIZIȚIE DE SERVICII  DE PROIECTARE DE SITE-URI WEB SI SERVICII DE DEZVOLTARE DE SOFTWARE PENTRU EDITARE DE SITE-URI WEB

 

          Asociația"Zamolxe", în urma evaluării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție de servicii  de proiectare de site-uri web si servicii de dezvoltare de software pentru editare de site-uri web pentru implementarea proiectului "CRESPO – CALIFICARE, RECALIFICARE, EDUCAȚIE, STUDII PENTRU OAMENI", anunță că oferta depusă de ASOCIAȚIA CENTRE YOUTH EUROPE – FOR ADVICE, INFORMATION AND TRAINING HUMANS îndeplinește caracteristicile prevăzute în anunțul de atribuire si are prețul cel mai mic, declarând-o câștigătoare.

          Decizia achizitorului poate fi atacată depunând o contestaţie la sediul Asociației Zamolxe din mun. Slatina, str. Oituz nr. 45k, jud. Olt.

Contestațiile se pot depune până la data de 21 iulie 2011, ora 15.00.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                             MANAGER DE PROIECT,

DR. RADOVAN VELEMIR                                          GRIGORIE DANIELA


 


Întocmit,


Cons. jur. Oprescu Florența

 

DESCARCA