Anunt oferta castigatoare auditor financiar

Nr. 327/19.07.2011

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE  PENTRU

ACHIZIȚIE DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

          Asociația "Zamolxe", în urma evaluării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție de servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului "CRESPO – CALIFICARE, RECALIFICARE, EDUCAȚIE, STUDII PENTRU OAMENI", anunță că oferta depusă de SC EVCON EXPERT AUDIT SRL SLATINA îndeplinește caracteristicile prevăzute în anunțul de participare si are prețul cel mai mic, declarând-o câștigătoare.


          Oferta depusă de SC MULTCONT SRL Caracal nu cuprinde toate specificațiile tehnice speciale, în sensul că:


-  copia certificatului de atestare a calității de auditor financiar nu a fost legalizată;


-  lipsesc carnetul de membru al CAFR și certificatul fiscal .

Decizia achizitorului poate fi atacată, depunând o contestaţie la sediul Asociației Zamolxe din mun. Slatina, str. Oituz nr. 45k, jud. Olt.

Contestațiile se pot depune până la data de 21 iulie 2011, ora 15.00.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                             MANAGER DE PROIECT,

DR. RADOVAN VELEMIR                                          GRIGORIE DANIELA


 


Întocmit,


Cons. jur. Oprescu Florența

 

 

DESCARCA