Documentatie achizitie expert contabil

Nr. 220/12.07.2011
DOCUMENTAȚIE DE ACHIZIȚIE
SERVICII DE CONTABILITATE – EXPERTIZĂ CONTABILĂ


Titlul proiectului POSDRU: “CRESPO – CALIFICARE, RECALIFICARE, EDUCAȚIE,
STUDII PENTRU OAMENI”


Nr. Contractului de finanțare: POSDRU/108/2.3/G/82647

                
DIRECTOR EXECUTIV,                                                 MANAGER PROIECT,
DR. RADOVAN VELEMIR                                                GRIGORIE DANIELA

DESCARCA DOCUMENTATIA