Documentatie achizitie web design

Nr 227/12.07.2011
DOCUMENTAȚIE DE ACHIZIȚIE


Pentru:
 Achiziţia de servicii de proiectare de site-uri web, cod CPV 72413000-8


 achiziţia de servicii de dezvoltare de software pentru editare de site-uri
web, cod CPV 72212224-5


Titlul proiectului POSDRU: “CRESPO – CALIFICARE, RECALIFICARE, EDUCAŢIE,
STUDII PENTRU OAMNENI”


Nr. Contractului de finanțare: POSDRU/108/2.3/G/82647
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Beneficiar


DIRECTOR EXECUTIV,                                          MANAGER PROIECT,
DR. RADOVAN VELEMIR                                           GRIGORIE DANIELA

 

DESCARCA DOCUMENTATIE