Documentatie achizitie consumabile

Nr. 231/12.07.2011
DOCUMENTAȚIE DE ACHIZIȚIE


Pentru:
Achiziţia de:


 Bibliorafturi – 50 buc., cod CPV 30197210-1


 Dosare din plastic – 100 buc., cod CPV 22852000-7


Titlul proiectului POSDRU: “CRESPO – CALIFICARE, RECALIFICARE, EDUCAŢIE, STUDII PENTRU
OAMNENI”


Nr. Contractului de finanțare: POSDRU/108/2.3/G/82647


Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Beneficiar


DIRECTOR EXECUTIV,                                               MANAGER PROIECT,
DR. RADOVAN VELEMIR                                            GRIGORIE DANIELA

 

DESCARCA DOCUMENTATIE