Anunt achizitie web design

Nr 226/12.07.2011
INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Asociația Zamolxe vă invită să participați la procedura de achiziție de SERVICII DE PROIECTARE
DE SITE-URI WEB ȘI SERVICII DE DEZVOLTARE DE SOFTWARE PENTRU EDITARE DE SITE-URI WEB
în cadrul proiectului «CRESPO– CALIFICARE, RECALIFICARE, EDUCAȚIE, STUDII PENTRU OAMENI »,
cu numarul POSDRU/108/2.3/G/82647, proiect finantat prin Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Investește în oameni!


 1. Obiectul contractului: Achiziţia de servicii de proiectare de site-uri web, cod CPV
72413000-8
achiziţia de servicii de dezvoltare de software pentru editare de site-uri web, cod CPV
72212224-5


2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: CERCETARE A PIEȚEI – STUDIU AL PIEȚEI


3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție care urmează să fie atribuit: Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 2: ″Corelarea
învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii″, Domeniul major de intervenție 2.3:″Acces și participare la
formare profesională continuă″.


4. Limba de redactare a ofertei: română


5. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: prețul cel mai scăzut.


6. Adresa la care se depune oferta: Asociația Zamolxe, mun. Slatina, str Oituz, nr. 45k sau prin email:
asociatia.zamolxe@gmail.com .


7. Data limită pentru depunerea ofertei: 18 iulie 2011, ora 15.00.


8. Data ședinței de evaluare a ofertelor: 19 iulie 2011.


Documentația de achiziție poate fi procurată de la sediul ASOCIAȚIEI ZAMOLXE, mun. Slatina, str. Oituz nr.
45k, jud. Olt .
Informații suplimentare se pot obține telefonic la numărul: 0374014427 sau prin email la adresa:
asociatia.zamolxe@gmail.com.

DIRECTOR EXECUTIV,                                      MANAGER DE PROIECT

VELEMIR RADOVAN                                            DANIELA GRIGORIE

 

Descarca