Anunt achizitie expert contabil

Nr. 219/12.07.2011
INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Asociația Zamolxe vă invită să participați la procedura de achiziție de SERVICII DE
CONTABILITATE – EXPERTIZĂ CONTABILĂ în cadrul proiectului «CRESPO – CALIFICARE,
RECALIFICARE, EDUCAȚIE, STUDII PENTRU OAMENI», cu numarul POSDRU/108/2.3/G/82647, proiect
finantat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013, Investește în oameni!


1. Obiectul contractului: Achiziţie: SERVICII DE CONTABILITATE – EXPERTIZĂ CONTABILĂ - cod CPV
79211000-6.


2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: CERCETARE A PIEȚEI – STUDIU AL PIEȚEI


3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție care urmează să fie atribuit: Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.


4. Limba de redactare a ofertei: română


5. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: prețul cel mai scăzut.


6. Adresa la care se depune oferta: Asociația Zamolxe, mun. Slatina, str. Oituz , nr. 45k, email:
asociatia.zamolxe@gmail.com.


7. Data limită pentru depunerea ofertei: 18 iulie 2011, ora 15.00.


8. Data ședinței de evaluare a ofertelor: 19 iulie 2011.


Documentația de achiziție poate fi procurată de la sediul ASOCIAȚIEI ZAMOLXE, mun. Slatina, str. Oituz nr.
45k, jud. Olt.
Informații suplimentare se pot obține telefonic la numărul: 0374014427 sau prin email la adresa:
asociatia.zamolxe@gmail.com.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                   MANAGER DE PROIECT,
Dr. RADOVAN VELEMIR                                                     GRIRORIE DANIELA

 

Descarca