Anunt achizitie auditor financiar

Nr. 225 /12.07.2011
INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Asociația Zamolxe vă invită să participați la procedura de achiziție de SERVICII DE AUDIT
FINANCIAR în cadrul proiectului «CRESPO– CALIFICARE, RECALIFICARE, EDUCAȚIE, STUDII PENTRU
OAMENI », cu numarul POSDRU/108/2.3/G/82647, proiect finantat prin Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Investește în oameni!


1. Obiectul contractului: Achiziţie SERVICII DE AUDIT FINANCIAR - cod CPV 79212100-4.


2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: CERCETARE A PIEȚEI – STUDIU AL PIEȚEI


3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție care urmează să fie atribuit: Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.


4. Limba de redactare a ofertei: română


5. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: prețul cel mai scăzut.


6. Adresa la care se depune oferta: Asociația Zamolxe, mun. Slatina, str Oituz, nr. 45k sau prin email:
asociatia.zamolxe@gmail.com .


7. Data limită pentru depunerea ofertei: 18 iulie 2011, ora 15.00.


8. Data ședinței de evaluare a ofertelor: 19 iulie 2011


Documentația de achiziție poate fi procurată de la sediul ASOCIAȚIEI ZAMOLXE, mun. Slatina, str. Oituz nr.
45k, jud. Olt .
Informații suplimentare se pot obține telefonic la numărul: 0374014427 sau prin email la adresa:
asociatia.zamolxe@gmail.com.


DIRECTOR EXECUTIV ,                                                                MANAGER PROIECT,
DR. RADOVAN VELEMIR                                                              GRIGORIE DANIELA

Descarca