PREGATIRE PROFESIONALA

”Creșterea randamentului companiei prin dezvoltarea abilităților profesionale
 ale managerilor din prima linie”
S.C. ALRO S.A.
 
 
1.  Integrare și formare profesională. Evaluare și cariere.
     Prof. Dr. Eugen Blaga, Universitatea București, Director Institut Cercetare, Expert    European.
2. Management organizațional. Elemente definitorii.
Mihaela Mihăilă, psihosociolog, Pitești.
3. Legislația muncii. Reglementări specifice.
Jr. Carmen Necșulescu, SC ALRO SA
4. Performanța și dimensiunile acesteia. Implicații teoretice și aplicative.
Magdalena Constantinescu, Director HR Softnet Group, Tutor, HR Vocațional School – Chartered Institute of Personnel, Development UK and CODECS
5. Organizația și problematica resurselor umane.
Prof. dr. Maria Constantinescu, șef catedră Sociologie, Universitatea din Pitești
6. Comunicare organizațională.                                            
Dr. Velemir Radovan, Asociația Zamolxe
7. Comportamente și atitudini psihosociale în cadrul grupurilor mici.
Dr. Velemir Radovan, Asociația Zamolxe
8. Coordonatele gestiunii resurselor umane. Aplicații.
Drd. Ec. Marcel Lixăndroaia
9. Salarizarea și coordonatele fundamentale ale contractului colectiv de muncă.
Ec. Sorina Preda, SC ALRO SA
10.Elemente de sanatate si securitate in munca.
Ing. Lăluci Alexandru, masterat în securitate și sănătate în muncă, curs postuniversitar auditor de securitate și sănătate în muncă.