UN COMENTARIU*

Dr. Velemir Radovan

Analiza supusă atenției este una complexă ,atât din perspectiva actorilor globali sau zonali,cu preocupări și interese geopolitice, dar și din perspectiva arealului geografic supus atenției. Demersul începe cu o delimitare conceptuală necesară. Apoi, textul intră într-un anumit tipar al consțrucției, pe alocuri suficient de eclectic, apelând la unele neologisme,dar incluzând și suficiente evenimente și statistici care să susțină transcendența de la realul existent la abstracția mentală, puternic influențată de subiectivitatea noastră( I.Kant-s.n. ) cu posibilitatea realizării în final a unor predicții de nuanță geopolitică.

În orice tip de analiză, rigurozitatea și obiectivitatea sunt coordonate definitorii ale realizării unui demers de succes, apreciat de specialiști.

Identificarea colonialismului ca un vector de primă mărime( dar nu singurul-s.n.) în menținerea actuală a subdezvoltării, a menținerii decalajului tehnologic, dar mai ales a influențării percepției nord-americane și europene asupra acestei zone geografice este o constatare de bun simț. Perspectiva europeană se referă la U.E., la țări din această organizație, la Europa Occidentală, pentru că din punct geografic Uniunea Europeană nu se poate confunda cu Europa continentală? Putem constata și o omisiune relevantă, care ar fi completat tabloul Africii Sub-sahariene în devenirea sa istorică. Au trecut multe decenii de la epuizarea colonialismului african. Evoluția pentru o parte din aceste țări, în a doua parte a secolului XX a fost subsumată disputelor fără menajamente de reîmpărțire a sferelor de influențe între potentații vremii,SUA și URSS. Dictaturi de stânga, dictaturi de dreapta, dictaturi fără coloraturi ideologice, războaie intertribale… Nu conta nici forma de exercitare a puterii politice, nici dacă existau planuri de emancipare socială și economică, ci doar subordonarea externă. Deci?

Statistica demografică care se invocă o iau sub titlu de inventar, atâta timp cat nu se face o trimitere punctuală privind sursa informațiilor în astfel de evaluări geopolitice. Apoi, natalitatea ca indicator de referință se raportează la mia de locuitori(mențiune obligatorie).Așa cum se remarcă, investițiile chineze sunt cele mai relevante în zonă. Vizita recentă a primului ministru japonez în unele țări din această parte a Africii și investițiile promise pot deschide un capitol nou al abordării problemelor specifice.

Analiza realizată, ar fi trebuit să includă un minim de informații legate de: invitațiile adresate șefilor se state și de guverne din Africa( cu excepția a patru state) de către Președintele Obama de a participa la o întâlnire în acest an la Washington; rolul și rolul țărilor din BRICS, din care face parte și Africa de Sud/ dacă există/;importanța Africii de Sud ca vector geopolitic regional( A se vedea A.Chauprade ,F.Thual, Dicționar de geopolitică, Editura Corint, pp.16-17).

Textul nu include materiale bibliografice ( este o constatare, nu un reproș) si face o referire la Maroc ( probabil îndreptățită,dar subiectul analizei îl constituia țările Africii Subsahariene…-s.n.) ).Și eu îmi amintesc câte ceva. Consilierul regelui Marocului, convorbire telefonică prin satelit cu Dudaev, poziționare GPS, rachetă rusească…

In final o constatare decentă. Autorul pornește de la o premiză superfluă și incongruentă , oarecum perversă din punct de vedere sociologic și geopolitic pentru a explica situația socio-economică a țărilor ce constituie obiectul analizei: lipsa unei omogenități( fie ea și superficială) de ordin cultural,militar, lingvistic și politic .Aceasta este un dat al timpului prezent. Nu este nevoie să facem omogenizare, nivelare de orice nuanță pentru a reuși geopolitic. Doar SUA poate înțelege și acționa în sensul dorit. Să închei într-o tonalitate latină. Quod erat demonstrandum.

Dr. Velemir Radovan
____________________________________________________________________________________________________

*A se vedea http://adevarul.ro/international/in-lume/africasubsahariana-viitor-nexus...